Suport de ferrocarril

  • Diversified Elevator Guide Rail Brackets

    Suports de guia d'ascensors diversificats

    El marc del carril de guia de l’ascensor s’utilitza com a suport per al suport i la fixació del carril de guia i s’instal·la a la paret o la biga de l’ascensor. Fixa la posició espacial del rail de guia i duu a terme diverses accions des del rail de guia. Cal que cada rail de guia estigui recolzat per almenys dos mènsules de rail de guia. Com que alguns ascensors estan limitats per l’alçada de la planta superior, només es requereix un suport de guia de guia si la longitud del carril de guia és inferior a 800 mm.